kruhové potrubie_2

Hlavice a výfuky​

Kruhové potrubie SPIRO

Hlavice a výfuky​

SPIRO výfuková hlavica

SVH øD

Hrúbka steny

SPIRO nasávacia hlavica

SNH øD

Hrúbka steny

SPIRO samoťahová hlavica

SSH øD

Hrúbka steny

SPIRO kruhová strieška s nadstavcom

SSH øD

Hrúbka steny

SPIRO výfuk priamy

SVP øD

Hrúbka steny

SPIRO výfuk šikmý

SVP øD

Hrúbka steny

SPIRO výfukové koleno

SVK øD

Hrúbka steny

SPIRO regulačná klapka potrubná

SRK øD – o

Hrúbka steny

Detail ovládania

Detail ručného ovládania

Detail ovládania servopohonom

SPIRO tlmiaca vložka

STV øD – p

Prevedenie

Štandardne sú dodávané vložky s kruhovými prírubami STV øxx – K.

SPIRO tlmič hluku

STH øD / L – h – p

Prevedenie

Štandardne sú dodávané tlmiče s nástavcami STH øxx – O. Štandardne dodávaná dĺžka: 500 mm a 1000 mm.

Zostaňme v SPOJENÍ

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akúkoľvek požiadavku na výrobu vzduchotechnického potrubia neváhajte nás kontaktovať.