Vyroba objekt

Certifikáty

S pribúdajúcim sortimentom priebežne dopĺňame aj príslušnú certifikáciu a protokoly.

Certifikáty

Spoločnosť GreMi KLIMA má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, systém enviromentálneho manažérstva, ako aj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pred certifikáciou výrobkov prebiehajú testy v našom vývojovom oddelení, ktoré sa špecializuje na testovanie jednotlivých produktov v štandardnom prostredí ich využitia, ale aj v konkrétnych aplikáciách.

Vo výrobnej prevádzke sú SPIRO tvarovky skúšané na tolerančnú presnosť a vzájomnú vymeniteľnosť.

výroba VZT potrubia GreMi KLIMA

Protokol merania tesnosti potrubia triedy C

Zostaňme v SPOJENÍ

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akúkoľvek požiadavku na výrobu vzduchotechnického potrubia neváhajte nás kontaktovať.