NK A × B / L

Nástavec štvorhranný na kruhové potrubie NK A × B / L A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu L – dĺžka nadstavca øD – priemer napájaného potrubia Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 / 0,8 > 1500 / 1,0 mm

NC A × B / L

Nástavec štvorhranný NC A × B / L A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu L – dĺžka nadstavca Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 / 0,8 > 1500 / 1,0 mm

KOP A × B – A1 × B – R

Koleno ostré prechodové KOP A × B – A1 × B – R A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu A1 – rozmer druhého prierezu R – vnútorný polomer kolena Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 / 0,8 > 1500 / 1,0 mm Prevedenie […]

KO A × B – R

Koleno ostré KO A × B – R A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu R – vnútorný polomer oblúka Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 / 0,8 > 1500 / 1,0 mm Prevedenie Prelisovanie v spoji príruby. Rúry sú štandardne spevňované prelamovaním. Nábehové […]

RO A × B / 90° – L – R

Rúra štvorhranná s oblúkom RO A × B / 90° – L – R A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu L – dĺžka priamej časti α – uhol oblúka [ ° ] R – vnútorný polomer oblúka Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 […]

OLP A × B – A1 × B / α – R

Oblúk štvorhranný prechodový 90° OLP A × B – A1 × B / α – R A – rozmer prvého prierezu B – rozmer prierezu A1 – rozmer druhého prierezu α – uhol oblúka [ ° ] R – vnútorný polomer oblúka Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm […]

OL A × B / α – R

Oblúk štvorhranný 30°, 45°, 60°, 75°, 90° OL A × B / α – R A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu α – uhol oblúka [ ° ] R – vnútorný polomer oblúka Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 / 0,8 > 1500 […]

OP A × B – A1 × B1 / L – U – V

Odskok štvorhranný prechodový OP A × B – A1 × B1 / L – U – V A – rozmer prvého prierezu B – rozmer prvého prierezu A1 – rozmer druhého prierez B1 – rozmer druhého prierezu L – dĺžka rúry U – odskočenie V – stranové odskočenie Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka […]

OS A × B / L – U – V

Odskok štvorhranný stranový OS A × B / L – U – V A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu L – dĺžka rúry U – odskočenie V – stranové odskočenie Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 / 0,8 > 1500 / 1,0 mm […]

OD A × B / L – U

Odskok štvorhranný OD A × B / L – U A – rozmer prierezu B – rozmer prierezu L – dĺžka rúry U – odskočenie Dĺžka / hrúbka strany dĺžka / hrúbka strany < 800 / 0,6 mm ≤ 1 500 / 0,8 > 1500 / 1,0 mm Prevedenie Prelisovanie v spoji príruby. Tvarovky sú […]