Rúra štvorhranná s oblúkom

RO A × B / 90° – L – R

Dĺžka / hrúbka strany

Prevedenie

Nábehové plechy pre rúru štvorhrannú s oblúkom a ostré kolená

Pri prechodových kolenách KOP je smerodajný rozmer A1 namiesto A.