Oblúk štvorhranný prechodový 90°

OLP A × B – A1 × B / α - R

Dĺžka / hrúbka strany

Prevedenie

Nábehové plechy pre štvorhranné a štvorhranné prechodové oblúky

Pri prechodových oblúkoch OLP je smerodajný rozmer A1 namiesto A.