Oblúk štvorhranný 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

OL A × B / α - R

Dĺžka / hrúbka strany

Prevedenie

Nábehové plechy pre štvorhranné a štvorhranné prechodové oblúky

Pri prechodových oblúkoch OLP je smerodajný rozmer A1 namiesto A.