Koleno ostré prechodové

KOP A × B – A1 × B – R

Dĺžka / hrúbka strany

Prevedenie