Vyroba objekt

Certifikáty

S  přibývajícím sortimentem průběžně doplňujeme i příslušnou certifikaci a protokoly.

Certifikáty

Společnosti GreMi KLIMA má zavedený a udržovaný systém managementu kvality, systém enviromentálního managementu, jako i systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Před certifikací výrobků probíhají testy v našem vývojovém oddělení, které se specializuje na testování jednotlivých produktů ve standardním prostředí jejich využití, ale i v konkrétních aplikacích.
Ve výrobním provozu jsou SPIRO tvarovky zkoušené na toleranční přesnost a vzájemnou zaměnitelnost.
výroba VZT potrubia GreMi KLIMA

Protokol z měření těsnosti potrubí třídy C

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud máte jakýkoliv požadavek na výrobu vzduchotechnického potrubí, neváhejte nás kontaktovat.